N A AR  M E N U

Werkwijze van het fonds

Het fonds staat open voor aanvragen ter ondersteuning van niet-commerciële, muzikale activiteiten van alle muzieksoorten, in of gerelateerd aan Haarlem of aangrenzende gemeenten.
Aanvragen worden beoordeeld op het onderscheidende karakter van het programma, bijvoorbeeld een jubileumconcert, een unieke programmering, of een bijzondere samenstelling van het ensemble.
De activiteiten die het fonds ondersteunt dienen toegankelijk te zijn voor publiek. Het geldt als een pré als de activiteit een breed of nieuw publiek bereikt.
Slechts in incidentele gevallen, bij een opleiding in professionele zin, wordt ook individuele ondersteuning verleend: studieprojecten zoals het volgen van een masterclass of bijdrage aan aanschaf of onderhoud van een instrument.
Voorbeelden van toegewezen aanvragen:

Niet voor ondersteuning komen in aanmerking:

Het bestuur van het Fonds beslist zelfstandig en behoudt zich altijd het recht voor om af te wijken van de hier genoemde richtlijnen. De aanvrager van een verzoek dat niet wordt gehonoreerd ontvangt van het bestuur een korte schriftelijke toelichting, waarover wij niet nader in discussie treden .