N A AR  M E N U

Het Bestuur, secretariaat

Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende personen:

De burgemeester van Haarlem is voorzittend bestuurder.

Voorzitter: drs. J. Wienen

Secretaris: drs. C.T. Tuijnman

Penningmeester: drs. H.R. Balk 

Lid: J.C. van Eggelen, mr. M. Overmars

Secretariaatadres:
Churchilllaan 3
2012 RM Haarlem

hmfonds@online.nl

De bestuurders van het fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.