N A AR  M E N U

Het Bestuur, secretariaat

Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende personen:

De burgemeester van Haarlem is voorzittend bestuurder.

Voorzitter: drs. J. Wienen

Secretaris: drs. W. de Groot

Penningmeester: drs. H.R. Balk 

Lid: J.C. van Eggelen, mr. M. Overmars

Vergaderdata in 2022
dinsdag 12 april
dinsdag 21 juni (onder voorbehoud)
Maandag 26 september
dinsdag 6 december

Secretariaatadres:
W. de Groot
Mercuriusstraat 1
2024 TL Haarlem

hmfonds@online.nl

De bestuurders van het fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.