N A AR  M E N U

Aanvraag financiële ondersteuning van muziekuitvoeringen

Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier downloaden.
Klik met de rechtermuisknop op de volgende koppeling:

PDF formulier. (apple computers: ctrl klik)

of als u liever een WORD doc. heeft:
WORD formulier. (apple computers: ctrl klik)

Als bijlage bij het aanvraagformulier verzoeken wij u bij iedere aanvraag de volgende documenten mee te sturen:

  • beschrijving van het project;
  • begroting van kosten (alle voor de activiteit relevante eenmalige kosten);
  • begroting van inkomsten, inclusief een lijst van overige aangeschreven fondsen.

Indien gewenst zal het bestuur additionele informatie opvragen, zoals een balans.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier en bijlagen bij voorkeur per e-mail te versturen naar email-adres hmfonds@online.nl.
Per post is ook mogelijk:
Secretariaat HMF,
W. de Groot 
Mercuriusstraat 1
2024 TL Haarlem

Uw aanvraag dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement te worden ingediend. Aanvragen die later worden ingediend worden alleen behandeld indien het bestuur in de gelegenheid is een besluit te nemen voor de aanvang van het evenement.

Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. U krijgt een ontvangstbevestiging per email waarin wordt vermeld wanneer het bestuur u zal informeren over het genomen besluit.

Om te beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning door het Fonds verwijzen wij naar de tekst op de pagina “de werkwijze van het fonds”

Het Fonds stelt het op prijs uw eventuele reacties en commentaar op website en aanvraag te vernemen. U treft daarvoor ruimte aan op het formulier.